www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treœci Spis treœci    
 
Indie Bogowie w hinduizmie
  Hanuman  

Hanuman


Jest bogiem ma³p¹ i wielkim bohaterem oddanym Lordowi Rama. To bóstwo jest dostarczycielem odwagi, nadziei, m¹droœci, intelektu i poœwiêcenia. Jest malowany jako silna ma³pa z maczug¹, symbolizuj¹c¹ odwagê oraz tatua¿em Lorda Ramy na piersi. Jest równie¿ nazywany Mahaveera, wielki bohater, lub Pavansuta, syn powietrza.Autor: Krzysztof Drupka

Hinduizm

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górê strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treœci Spis treœci