www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Polska Łazienki
  Pomnik Chopina  

Fryderyk Chopin

Na płaskowyżu skarpy w 1926 roku stanął pomnik Fryderyka Chopina, dzieło Wacława Szymanowskiego. Pomnik utrzymany jest w stylu secesji, odznacza się malarską ekspresją przez fakt umieszczenia postaci Chopina pod odlana w brązie mazowiecką wierzbą. Nieodłączną częścią pomnika stał się również okrągły basen wodny z czerwonego piaskowca a także oddalone nieco tło naturalnej zieleni.

Pomnik zniszczony przez hitlerowców w pierwszych latach okupacji został po wojnie zrekonstruowany pod kierunkiem Władysława Wasiewicza i stanął ponownie w 1958 roku. Pod pomnikiem we wszystkie pogodne poranki odbywają się koncerty muzyki Chopina.


Fryderyk Franciszek Chopin (1810–49), największy kompozytor polski, pianista. Urodzony w Żelazowej Woli, gry fortepianowej uczył się w Warszawie u W. Żywnego, następnie kształcił się (1826–29) pod kierunkiem J. Elsnera w Szkole Gł. Muzyki. Od 1818 występował na koncertach publicznych w Warszawie, 1826 - w Dusznikach, 1829 - w Wiedniu. W 1830 opuścił Warszawę i osiedlił się w Paryżu. Początkowo często koncertował (Czechy, Niemcy, W. Brytania), zyskując sławę europejską, później poświęcił się głównie kompozycji i pracy dydaktycznej. Przyjaźnił się z George Sand, z którą odbył podróż na Majorkę, do Marsylii i Genui. Zmarł w Paryżu.

Chopin utrzymywał kontakty z kołami europejskimi awangardy kulturalnej (R. Schumann, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt, H. Heine, H. de Balzac, E. Delacroix i in.) i z emigracją polską (A. Mickiewicz, S. Witwicki, J. Ursyn Niemcewicz, C. Norwid, J. Fontana). Tworzył niemal wyłącznie kompozycje fortepianowe: z orkiestrą - 2 koncerty (f-moll 1829, e-moll 1830), Rondo a la Krakowiak, Wariacje na temat Mozarta. Solowe - 3 sonaty, 2 fantazje, 27 etiud, 25 preludiów, 16 polonezów, 57 mazurków, 19 walców, 19 nokturnów, 4 ballady, 4 scherza, 4 impromptus, Barkarola, Berceuse i inne drobne utwory. Twórczość kameralna (trio fortepianowe, utwory na fortepian i wiolonczelę), pieśni solowe. W twórczości Chopina można wyróżnić 3 okresy: do 1830 - okres młodzieńczy (wpływy wczesnoromantyczny), do 1839 - okres krystalizacji stylu o cechach romantycznych i narodowy, od 1839 - okres ostatni, mistrzowski, otwierający perspektywy postromantyczne. Styl Chopina łączy bogate treści emocjonalne z doskonałością formy. Chopin zespolił tradycje muzyki fortepianowej z inspiracjami polskiego folkloru muzycznego. Wykształcił specyficzny typ melodyki kantylenowej, wzbogacił zasób środków harmonicznych, m.in. dzięki wyzyskaniu właściwości tonalnych polskiej muzyki ludowej (skale, współbrzmienia). Stosował tempo rubato, polimetrię i polirytmię, rozwinął i zmodyfikował tradycyjne formy muzyki (sonaty, etiudy, preludia), wniósł nowe elementy w zakresie stylizacji (tańce). Twórczość Chopina wywarła ogromny wpływ na muzykę 2-giej połowy XIX i pocz. XX wieku, zwłaszcza kompozytorów neoromantycznych (F. Liszt, R. Wagner i in.) i przedstawicieli szkół narodowych (rosyjskiej, skandynawskiej). Dla uczczenia pamięci Chopina powołano wiele stowarzyszeń muzycznych jego imienia (m.in. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina). Podjęto ok. 70 wydań zbiorowych dzieł Chopina (na świecie), m.in. pod redakcją I.J. Paderewskiego, L. Bronarskiego i J. Turczyńskiego 1949–61. Od 1927 odbywają się w Warszawie Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. F. Chopina.

~:~


Autor: Krzysztof Drupka

Warszawa

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści