www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Numerologia
   Liczby   

Możemy wyodrębnić dwa systemy numerologiczne:
  1. Chaldejski, mający swoje korzenie w indyjskiej Wedze i systemach kabalistycznych,
  2. Pitagorejski, który powstał około roku 508 p.n.e. Pitagorejczycy uważali, że element boski we Wszechświecie wyrażony jest w matematyce, człowiek zaś może uchwycić naturę rzeczy tylko przez liczbę. System Pitagorejski zdominował numerologię zachodnią.
    System Pitagorejski używamy w naszych przykładach.
Umysł Symbolika liczb      

Numerologia wykorzystuje cyfry od 0 do 9 oraz liczby 11 i 22, będące wyższymi oktawami 2 i 4 ki. 11, 22 to Liczby Mistrzowskie. Posiadają one większy potencjał, są bardziej obciążone i wymagają większej dojrzałości, czasu oraz wysiłku żeby zintegrować je z osobowością.

Od zarania dziejów ludzie chcieli lepiej poznać siebie samych. Astrolodzy znajdowali odpowiedzi w planetach i gwiazdach, a numerolodzy w liczbach. Zdobyta w ten sposób wiedza stanowi starożytny dorobek współczesnej psychologii.

Wszechświat, w tym ludzie i nasze otoczenie zbudowany jest z atomów z wirującymi elektronami. W numerologii cyfry i litery odzwierciedlają kształt tych wibracji, opisując go w formie ludzkich zachowań. W praktyce numerologicznej badając nazwisko i datę urodzenia osoby, analizujemy różne aspekty jej życia.

Umysł Redukcja teozoficzna      

Jest to technika dzięki której każdą liczbę możemy przedstawić przy pomocy jednej cyfry. Metoda polega na sumowaniu cyfr, z których składa się liczba, do momentu otrzymania pojedynczej cyfry.
17121974=1+7+1+2+1+9+7+4=32=3+2=5
Niektórzy numerolodzy zapisują tą liczbę jako: 32/5, gdyż 32 wywiera pewien wpływ na 5.
Jeżeli cyfra 17121974 jest datą urodzenia 17-12-1974 to obliczając Liczbę Drogi Życia rachunek powinniśmy wykonać następująco:
(1+7)=8
(1+2)=3
(1+9+7+4)=21=2+1=3

W rezultacie otrzymujemy:
8+3+3=14=1+4=5 czyli 14/5

Umysł Stany niezrównoważone      

W naszym życiu liczby przejawiają się w formie

Stany niezrównoważone występują gdy nie potrafimy zharmonizować w sobie wibracji, symbolizowanych przez określone liczby.


Autor: Dominik

PITAGORAS
----
(ok. 572–ok. 497 p.n.e.), grecki matematyk i filozof z Samos; półlegendarny założyciel słynnej szkoły pitagorejczyków w Krotonie; ze względu na brak pism trudno odtworzyć poglądy Pitagorasa, któremu jego uczniowie chętnie przypisywali swoje koncepcje; Pitagoras jako inicjator religijno-etycznych zainteresowań pitagorejczyków jest uważany również za twórcę początków teorii liczb, autora twierdzenia Pitagorasa, koncepcji harmonii kosmosu.

HARMONIA [gr.], filoz. skutek doskonałego uporządkowania elementów jakiejś całości; cecha piękna; w teleologicznych koncepcjach podporządkowanie elementów jakiemuś celowi; w koncepcjach pitagorejskich i platońskich - istota piękna, określana jako wymierny liczbowo, proporcjonalny układ elementów pewnej całości; wg G.W. Leibniza - „harmonia z góry ustanowiona” - ustanowiony przez Boga porządek, dzięki któremu monady działają w sposób uporządkowany, harmonia umożliwia odpowiedniość między treściami umysłu ludzkiego a realnością; w estetyce - oceniane pozytywnie współwystępowanie różnych elementów (np. barw, brył, dźwięków).
----


Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści