www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Numerologia
   Litery   

Umysł Gematria      

W numerologii każdej literze alfabetu możemy przypisać wartość liczbową. W ten sposób każdemu słowu odpowiada liczba, będąca 'sumą' jego liter. Liczba ta prezentuje odmienną naturę słowa. Tym sposobem numerologia umożliwia przekształcanie zdań w cyfry, odkrywając ukryte relacje pomiędzy słowami.

Tradycja numerologiczna ukształtowała wiele sposobów przekształcania liter w cyfry. W każdym z alfabetów: hebrajskim, greckim czy łacińskim można wyróżnić kilka metod. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularną metodę dla alfabetu łacińskiego. Porównaj wartości w obu tabelkach, stosując redukcję teozoficzną.

A B C D E F G H I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
J K L M N O P Q R
10 11 12 13 14 15 16 17 18
S T U V W X Y Z  
19 20 21 22 23 24 25 26  
1 AJS
2 BKT
3 CLU
4 DMV
5 ENW
6 FOX
7 GPY
8 HQZ
9 IR

Litery Ą, Ę, Ó, Ć, Ł, Ń, Ś, Ż, Ź traktujemy jak A, E, O, C, L, N, S, Z
Kolorem różowym, w tabelce, zaznaczono samogłoski.

Umysł Samogłoski i spółgłoski      

Ponieważ w kalkulacjach numerologicznych wyodrębniamy samogłoski i spółgłoski, w przypadku litery Y powinniśmy określić czy w danym słowie jest ona samogłoską czy spółgłoską.

W polskiej literaturze numerologicznej Y traktowane jest często jak spółgłoska, chociaż należy do samogłosek. Ja traktuję Y jako samogłoskę.

Artur Rimbaud - Samogłoski, przełożył Adam Ważyk.

A czerń, E biel, I czerwień, U zieleń, O błękit,
Tajony wasz rodowód któregoś dnia ustalę:
A, czarny i włochaty gorset lśniących wspaniale
Much, co brzęczą w odorze, cień w zatokę zaszyty;
E, blask pary, namiotów, lance w lodowej skale,
Biali królowie, dreszcz pod baldaszkami ukryty;
I, purpura, krwi struga z ust, pięknych warg rozkwity,
Kiedy śmieją się w gniewie lub pokutniczym szale;
U, cykle, opalowagra mórz, spokój pastwiska
Usiany zwierzętami, spokój, który odciska
W skórze uczonych czół bruzda alchemii głęboka;
O, trąba niebiańska, co dziwne świsty kołysze,
Obszary, gdzie Anioły i Świat prują ciszę:-
Omego, fioletowy promieniu Jego Oka!


Autor: Dominik

PITAGOREJCZYCY,
----
w węższym znaczeniu tzw. Związek Pitagorejski, zał. w Krotonie w VI w. p.n.e.; bractwo religijne (praktyki ascetyczne i misteria) łączące religijny mistycyzm z programem badań naukowych, głównie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych; pitagorejczycy prezentowali konserwatywny program politityczny i etyczno-społeczny; związek w Krotonie istniał do 440. W szerokim znaczeniu pitagorejczykami nazywa się zwolenników kierunku religijnego, filozoficznego i naukowego nazywanego pitagoreizmem, rozwijającego się gł. w V-III w. p.n.e.; pitagorejczycy wprowadzili do filozofii religii koncepcję duszy głosząc, że jest ona w stosunku do ciała niezależna i trwalsza, a tylko z powodu grzechu łączy się chwilowo z różnymi ciałami (reinkarnacja), jako jej więzieniami, z których jednak może się w końcu wyzwolić dzięki pokucie i misteriom; w metafizyce przyjmowali, że zasady wszelkiego bytu to liczby, a realne są jedynie cechy ilościowe; byli zwolennikami dualizmu, podkreślając zarazem, że świat, nazywany przez nich kosmosem, jest urządzony zgodnie z harmonią; w dziedzinie nauk rozwijali matematykę, byli też twórcami wielu koncepcji z dziedziny muzyki, akustyki, astronomii, kosmologii i medycyny; na przełomie I w. p.n.e. i I w. n.e. doszło do częściowego odnowienia pitagoreizmu (tzw. neopitagoreizm) w postaci syntezy jego wątków religijnych z różnymi nurtami filozofii.
----


Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści