www.umysl.pl ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Buddyzm
  Stupa  


Czakra
Stupa
Czakra


Buddyzm STUPA - monument buddyjski

Stupa - symbol umysłu Stupy budowane od tysięcy lat w Azji, wpływają pozytywnie na pole mocy całego wszechświata. Około 300 r. p.n.e. cesarz Aśoka zjednoczył zbrojnie północne Indie, oddał się praktyce buddyjskiej i stał się największym budowniczym Stup. Wybudował ich ok. 80 000. Pojawiające się stupy stanowiły symboliczny i widoczny znak rozpościerającej się energii Buddyzmu w Indiach. Stupy powinny promieniować pozytywna energią, dlatego proces ich budowy jak i układania w nich relikwiów jest powolny i skomplikowany. W miarę upływu czasu stupy budowano coraz smuklejsze.

Poniżej przedstawiam 8 rodzajów stup:
 1. Stupa lotosu - została zbudowana w czasach Buddy Śakjamuniego w Lumbini.
 2. Stupa Oświecenia albo stupa zwycięstwa nad przeszkodami - została zbudowana przez króla Bimbisarę w Bodhgaja, z okazji osiągnięcia przez Buddę oświecenia. Symbolizuje cel buddyjskiej drogi.
 3. Stupa mądrości lub inaczej stupa szesnastu bram - została zbudowana z okazji udzielenia przez Buddę pierwszych nauk o Czterech Szlachetnych Prawdach w Sarnath Waranasi.
 4. Stupa cudów - Budda przekonywał ludzi, mających błędne poglądy, o prawdziwości swojej Dharmy dzięki cudom. Stupa o tej formie została zbudowana przez osobę o imieniu Lisabi w Śrawasti.
 5. Stupa przybycia z nieba Tuszita - Budda poświęcił swej matce nauk w świecie bogów, w niebie Tuszita. Zstąpienie z tego obszaru symbolizują liczne stopnie tej stupy. Powstała ona w Szanaksa.
 6. Stupa pojednania - Dewadatta, kuzyn Buddy, wywołał problemy sądowe. Stupa ta została zbudowana w Radżgir z okazji przywrócenia zgody w społeczności praktykujących.
 7. Stupa całkowitego zwycięstwa - na krótko przed śmiercią, na prośbę swoich uczniów, Budda przedłużył swoje życie o trzy miesiące. Wydarzyło się to w Wajshali.
 8. Stupa parinirwany - ta forma świątyni buddyjskiej symbolizuje wejście w parinirwanę w Kuszinagara. Główna jej część ma formę dzwonu i symbolizuje doskonałą mądrość Buddy.
W literaturze Buddyjskiej możemy wyróżnić:
 1. Vinaya - kodeks buddyzmu i drogi moralnej, używany głównie przez mnichów.
 2. Dharma - nazwa głównej doktryny buddyzmu.
 3. Sutra - kolekcja dyskusji i kazań Buddy, jak Cztery Szlachetne Prawdy lub Sutra Serca w Buddyzmie Mahayana. Kazania obejmują kodeks moralny, techniki medytacyjne i filozofię buddyzmu.
 4. Mantry czyli wielokrotnie powtarzane frazy ułatwiające osiągnięcie stanu duchowości.
 5. Tantry czyli teksty w Vajrayanie ( głównie Tybet ) ułatwiające wizualizację mandali i głębszą medytację. Służą do osiągnięcia nirwany. Praktyki pełne rytuałów i obfitujące w bogatą symbolikę.

Autor: Krzysztof Drupka


Prawa autorskie
www.umysl.pl ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści