www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Buddyzm
  Boskość  


Budsa


Buddyzm BODHISATTWA

W buddyzmie nie ma Boga stwórcy, któremu trzeba się podporządkować albo go czcić. Przeciwnie Bogowie buddyjscy podlegają prawie karmy.
Buddą, czyli Przebudzonym jest każdy kto osiągnął stan nirwany. Budda jest wcieleniem siły oświeconego umysłu.
Bodhisattwa może przerwać sansarę, osiągnąć stan nirwany i zostać Buddą. Współczując jednak ludziom woli cierpieć razem z nimi uczestnicząc we własnym cyklu reinkarnacji. Celem tego wyrzeczenia jest pomoc ludziom w pokonywaniu cierpienia, czyli przeszkód na drodze do nirwany.
Do Boga, w pojęciu zachodnim, najbardziej zbliżone są bóstwa medytacyjne, wizualizowane podczas medytacji, występujące szczególnie w buddyzmie tybetańskim. Są one przewodnikami duchowymi medytującego i usuwają przeszkody na drodze jego rozwoju duchowego. Bóstwem medytacyjnym może być Bodhisattwa lub osoba bliska stanu Oświecenia. Bóstwa medytacyjne przyjmują różne formy od symbolizujących zasady jak mądrość, towarzysząca rozwojowi duchowemu, do rozgniewanej matki karcącej syna. Rezultaty jakie osiąga medytujący wynikają zawsze z jego wysiłku a nie łaski lub wysiłku bóstwa medytacyjnego.

Przed śmiercią Budda (historyczny) powiedział:

Oto mogę umrzeć szczęśliwy, nie zatrzymałem ani jednej nauki w zamkniętej dłoni. Cokolwiek może wam przynieść pożytek już wam dałem.
Nie wierzcie w ani jedno słowo tylko dlatego, że wypowiedział je Budda, lecz sprawdzajcie rzeczy sami; bądźcie swoimi własnymi nauczycielami - przewodnikami.
Prawdy te są dobrym odzwierciedleniem nauki Buddy.Autor: Krzysztof Drupka


Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści