www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Komunikacja
   Blokady w komunikacji   

Komunikacja w zespole
Spis Treści
 
Blokady komunikacji w zespole
Blokady komunikacji z klientem
Blokady komunikacji interpersonalnej


Zwierzchnictwo istnieje poprzez relacje z pracownikami i to co pracownicy mówią wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Najistotniejsze podczas konwersacji jest mówienie jasno i krótko.
Nigdy nie wolno zapominać o celu wypowiedzi.


Blokady komunikacji w zespole

Przekazywanie informacji nie na temat.
Przekazywane informacje powinny być związane z celem konwersacji. Przypomnienie celu rozmowy może okazać się przydatne.

Informacje nieuporządkowane
lub nie na temat są źle postrzegane przez odbiorców, często zapracowanych.

Należy unikać bezużytecznych szczegółów.
Detale są pożyteczne tylko wtedy gdy sprzyjają lepszemu zrozumieniu przekazywanej informacji.

Żargon
Generalnie nie powinno się używać żargonu. Jeśli jednak wymaga tego np. specyfika tematu, warto się upewnić czy słuchający go dobrze rozumieją.

Wiadomość przekazywana w złym momencie
pozostaje bez echa, nie wnosząc ani postępu ani działania.

Ciche rozmowy
Uboczne rozmowy przeszkadzają mówiącemu i są zazwyczaj sygnałem braku zainteresowania przekazywanymi informacjami.

Nie należy przerywać mówiącemu.
Przerwy zmniejszają koncentrację i gmatwają komunikację.


Blokady komunikacji z klientem

Nadmierny dystans psychofizyczny.
Zbyt sztywna postawa, brak gestów sympatii, zainteresowania klientem, brak pewności siebie.

Okazywanie zdenerwowania, niezadowolenia.
Zbyt ostre reagowanie na uwagi klienta, brak reakcji na jego zastrzeżenia.

Brak kontaktu wzrokowego z klientem.

Niestaranne przekazywanie informacji.
Mówienie zbyt szybko, bez naturalnych pauz, powtarzanie tych samych wyrazów.

Nieprzemyślana argumentacja.
Zbyt dużo dygresji, brak logicznej argumentacji.

Źle przygotowane materiały pomocnicze.

Nadmierne mówienie o sobie i o własnej firmie.
Niedopuszczenie klienta do wypowiedzi, przerywanie wypowiedzi klienta.

Używanie określeń negatywnych.
Nie jestem pewny, nie wiem, nie mogę.

Zbyt wczesne lub zbyt późne proponowanie zawarcia transakcji.


Blokady komunikacji interpersonalnej

Krytykowanie

Wydawanie poleceń

Grożenie

Analizowanie przyczyn

Pocieszanie i chwalenie

Doradzanie

Zmiana tematu


Autor: Krzysztof Drupka

 

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści