www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Komunikacja
   Postawa   

PostawaPostawa to Twoje dominujące nastawienie wobec siebie i innych. To Twój preferowany sposób myślenia i działania. By móc harmonijnie współistnieć w środowisku, warto się zastanowić nad własna postawą. To ona tworzy jakość życia. Analizując cechy poniższych postaw spróbuj określić własną, unikając wydawania sądów na temat innych.

Umysł Uległość      

Postawa uległa, ugrzeczniona, bierna, pokorna, bierze się z lęku wobec innych, z obawy utraty ich sympatii, z chęci uniknięcia konfliktów, z braku pewności siebie. Zasadą postępowania jest tu posłuszeństwo.

Rezultatem postawy uległej jest utrata szacunku otoczenia, lekceważenie, utrata poczucia własnej wartości, poczucie krzywdy, silny stres i wykorzystywanie przez innych.

Osoby uległe przybierają zazwyczaj postawę skuloną, pochyloną, nieśmiało uśmiechają się lub przybierają wyraz twarzy "przepraszam, że żyję". Ręce chowają za siebie, lub ciągle coś nimi nerwowo skubią. Na ogół unikają kontaktu wzrokowego i mają głos ściszony o prosząco - przepraszającym tonie.

Umysł Agresja      

U podstaw postawy agresywnej leży poczucie wyższości, chęć zwrócenia na siebie uwagi, wyładowanie złości, chęć zmuszenia do uległości oraz brak umiejętności innego zachowania się. Rezultatem tej postawy są ostre konflikty z ludźmi, utrata sympatii otoczenia, ośmieszenie się, efekt odwrotny od zamierzonego.

Osoby agresywne mają zazwyczaj bardzo napięte mięśnie ciała, wykrzywioną twarz i nienaturalnie sztywną pozycję ciała. Często pokazują coś palcem, świdrują innych spojrzeniem, mówią podniesionym, przechodzącym w krzyk głosem ostrzegawczo - zakazująco - grożącym. Czasem na odwrót, bywają tak nienaturalnie spokojni, że wszystkich wokół przechodzą ciarki. Mówią wtedy cedząc słowa.

Umysł Manipulacja      

U jej podstaw leży maskowanie uczuć i brak otwartości, chęć wygrania cudzym kosztem, nastawienie na wykorzystanie innych, traktowanie innych jak pionki w grze, w której są przewidziani do odstrzału, podejrzliwość, nieuczciwość, traktowanie ludzi jako głupszych. Rezultatem tej postawy jest złość i agresja otoczenia, narastanie konfliktów, wymierne straty innych ludzi, niechęć do kontaktów z osobą manipulującą, utrata zaufania.

Manipulatorom często zmienia się wyraz twarzy. Można zauważyć brak spójności między mową ciała, a słowami. Ta nieautentyczna mowa ciała jest charakterystyczna dla postawy manipulacyjnej.

Manipulatorzy mają na ogół ugrzeczniony, na zmianę z agresywnym sposób bycia, ale z treści tego co mówią wynika jednoznacznie, że uważają innych za gorszych od siebie. Chcą wygrać cudzym kosztem, udając, że wcale tego nie chcą.

Umysł Koncentracja na innych      

Nadmierne zaangażowanie w życie drugiej osoby to obwinianie kogoś, zamartwianie się o niego, wyręczanie, chronienie, otaczanie przesadną opieką, ukrywanie jego błędów, lub po prostu poświęcanie mu zbyt dużej uwagi. Takiej osobie wydaje się, że inni jej potrzebują, co na ogół nie ma miejsca. Towarzyszy temu proporcjonalnie do stopnia koncentracji na tej osobie zaniedbywanie siebie, czyli ignorowanie własnych potrzeb.

Remedium to obejmować uwagą siebie, a nie innych. Wypowiadać prawdę o sobie i swoich odczuciach. Używać zdań, gdzie "ja" jest podmiotem. Nie starać się być odpowiedzialnym za wybory życiowe drugiej osoby. Poziom naszej dojrzałości emocjonalnej w relacji z istotnymi dla nas osobami, zależy od klarowności nas samych i tego jak zachowujemy się wobec ważnych dla nas spraw.

Umysł Wolna, niezależna, silna postawa      

Postawa zrównoważona to chęć realizacji własnych celów życiowych, bez zakłamania. Całkowite wzięcie odpowiedzialności za swoje wybory życiowe, będąc pełnym szacunku i tolerancji wobec innych. Gotowość postawienia wyraźnej linii granicznej między sobą, a osobą manipulującą. To przyjazna stanowczość w wyrażaniu poglądów i obronie swoich praw, pozbawiona zarówno agresji jak i uległości. To również wyrażanie swoich uczuć, opinii, czy pragnień, niczego nie udając i nie oszukując.

By wzmocnić postawę własną staraj się dbać o swoje prawa, bez naruszania praw innych ludzi. Unikaj zarówno agresji jak i uległości. Dbając o własną niezależność pilnuj swojej równowagi na co dzień, poprzez przyjazną stanowczość w wyrażaniu poglądów i broniąc swoich praw.
Umysł Prawa      

Mając tyle wpojonych słusznych i niesłusznych ograniczeń pamiętaj, że masz prawo (oczywiście traktując innych na równi z sobą) do tego by:

Zachowując się w ten sposób dajesz ludziom do zrozumienia, że są równie ważni jak Ty. Taka postawa pozwala Ci zachować szacunek do siebie samego i jednocześnie powoduje wzrost szacunku innych. To dojrzałość społeczna. Tak postępując stajemy się bardziej skuteczni, budujemy zdrowsze relacje. W kontaktach społecznych czujemy się bardziej usatysfakcjonowani.

Dbając o własne prawa i zasady:


~:~


Autor: Krzysztof Drupka

 

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści