www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Polska Dookoła Warszawy
  Twierdza Modlin  

Twierdza w Modlinie
Twierdza w Modlinie położona jest u zbiegu Wisły i Narwi, około 30 km na północny zachód od Warszawy. Twierdza Modlin jest jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce i w Europie, porównać ja można jedynie z Twierdzą Verdun, o blisko 200 letniej historii.
Twierdza Modlin - Spichlerz zbożowy

Twierdza Modlin jest międzynarodowym pomnikiem architektury obronnej. Tworzy ją wielokrotnie rozbudowywany zespół umocnień, zawierający w sobie elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. Decyzję o budowie Twierdzy Modlin podjął cesarz Napoleon I, w czasie wojny francusko - prusko - rosyjskiej w latach 1806 - 1807. Plany wykonał gen. Francis de Chasseloup. Chrzest bojowy, jeszcze nieukończona twierdza, przeszła w 1813 roku, kiedy to w pościgu za Napoleonem na ziemie Księstwa Warszawskiego wkroczyły wojska rosyjskie. W 1831 roku Rosjanie na dobre zagościli w twierdzy modlińskiej. W 1834 roku nazwa Modlin została zmieniona na Nowogieorgiewsk. Na przestrzeni lat, do wybuchu I Wojny Światowej, wojska rosyjskie gruntownie rozbudowały i unowocześniły twierdzę. W 1915 roku twierdzę zdobyły wojska niemieckie. Do listopada 1918 roku twierdza obsadzona była przez załogę niemiecką. W grudniu 1918 roku władzę w twierdzy, po upływie 87 lat, przejęło Wojsko Polskie.

Gen. Wiktor Thomme Po napaści Niemiec hitlerowskich, od 13 września 1939 roku, przez 16 dni żołnierze polscy bronili, pod dowództwem gen. dywizji Wiktora Thommee, twierdzy w osamotnieniu, dając tym samym przykład wielkiego męstwa.
Twierdza kapituluje, głównie z powodu wyczerpania się amunicji, leków i żywności.
W obronie Modlina straciło życie ponad 2000 żołnierzy polskich. W dalszej fazie II wojny światowej, twierdza została wyzwolona przez wojska radzieckie 18 stycznia 1945r. Wkrótce potem polskie władze wojskowe przejęły twierdzę ponownie.

~:~

Ruiny spichlerza zbożowego widziane z murów twierdzy
Twierdza Modlin

Na przestrzeni historii w Twierdzy stacjonowały na przemian armie czterech państw: Francji, Rosji, Niemiec i Polski. Twierdza była w swej historii czterokrotnie broniona: w 1813, 1831, 1915 i 1939 roku. W 1920 roku w oparciu o nią toczyły się walki polsko-bolszewickie. Obsadzały ją wojska polskie (Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, wreszcie Rzeczypospolitej), francuskie (napoleońskie), saskie, wirtemberskie, rosyjskie i niemieckie (II i III Rzeszy). Potocznie nazwą "Twierdza Modlin" określa się jedynie część centralną Twierdzy, tworzącą dzielnicę Modlin-Twierdza Nowego Dworu Mazowieckiego, jednak faktycznie oznacza ona także forty wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia, które zostały wzniesione w okresie od lat 80-tych XIX wieku do wybuchu I Wojny Światowej oraz towarzyszące im liczne zabytki z różnych okresów.


Autor: Krzysztof Drupka

Okolice Warszawy

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści