www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Joga
  Joga - uwolnienie się od karmy  

Joga

KARMA = DZIAŁANIE, jest konsekwencją naszych przeszłych uczynków ( żyjąc gromadzimy karmę ).

Jak wiemy, wszystkie nasze działania na poziomie fizycznym, emocjonalnym i umysłowym wywołują odpowiednie reakcje. Na przykład: naszemu emocjonalnemu zwróceniu się do partnera towarzyszy zazwyczaj zbliżona reakcja; naszym świadomym myślom i zamiarom towarzyszą instynktowne zachowania, wywołane przez naszą podświadomość. Podobnie, konsekwencją naszych czynów jest gromadzona karma.

Każde działanie, myślenie człowieka powoduje wysłanie porcji energii ( SHAKTI ) do kosmicznej pamięci ( AKASHA ). Wyemitowana energia pozostawia ślad w naszej bezkresnej podświadomości. Po czasie zakumulowana w podświadomości energia powraca do nas, a ściślej mówiąc, wywiera wpływ na nasze bieżące życie. Jeśli popełnimy względem kogoś dobry lub zły uczynek odpowiednio dobre lub złe konsekwencje naszego postępowania odczujemy sami. W ten sposób żyjąc zdobywamy mądrość, która kieruje nas ku lepszemu, perfekcyjnemu życiu.

Jeśli ignorujemy własne postępowanie, to odczujemy konsekwencje zgromadzonej przez nas karmy. Duchowe zatroskanie popełnionymi czynami uwalnia nas od skutków karmy. Ważne jest zatem nie tylko to co się robi, ale również to kim się jest.

Nagromadzona karma jest jak bomba skryta w naszej podświadomości. Wszelkie czyny, które pozostawiły ślady w podświadomości ( SANSARY ) mogą w każdej chwili wybuchnąć. Charakter i postępowanie człowieka na Ziemi jest zatem zdeterminowane przez SANSARY, produkt karmy. SANSARY wędrują od wcielenia do wcielenia.

Ze zgromadzonych w podświadomości śladów, "nasion" naszych czynów, odradzają się i wyrastają nowe zachowania podobne do SANSAR, z których powstały. Czynisz dobro otrzymasz dobro ( w zasadzie od siebie ).

==== ====

Mamy trzy poziomy karmy:

Czas od zgromadzenia karmy do odpowiedniej reakcji, przez nią wywołanej, może być bardzo różny. Każdemu zakumulowanemu działaniu odpowiada swoiste echo, na poziomie akcji i reakcji. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli popełnimy jakiś czyn to po czasie wykonamy go jeszcze raz, gdyż ten czyn wytworzył SANSARĘ, która z kolei jest zalążkiem nowego, podobnego czynu. Takie cykliczne działania mogą mieć miejsce co kilka godzin, tygodni, miesięcy. Z czasem echo słabnie.

Nasze działania są pod silnym wpływem naszych myśli. Jesteśmy nawet zdolni skierować nasza karmę na inną osobę.

Czyniąc dobro otrzymujemy dobro. Czyniąc zło otrzymujemy zło. Źle postępując z sobą samym również wytwarzamy złą karmę.

Żyjąc kształtujemy nasze życie zgodnie z: zakresem naszej świadomości, stanem podświadomości ( skryte, instynktowne potrzeby, zachowania ) oraz budową naszego systemu percepcji. Świat widzimy zatem nie taki jakim on jest tylko taki jaki możemy zobaczyć.

Warto podkreślić znaczenie naszej inteligencji czyli umysłu, który stwarza nam wolność wyboru. Wybierając właściwe zachowania możemy znacznie zmniejszyć skutki "złej" karmy.

ZMIENIĆ NASZE PRZEZNACZENIE to jedno z wyższych zadań człowieka w życiu. Generalnie ludzie nieświadomie, czyli biernie traktują konsekwencje karmy, którą nagromadzili. Działając stale w ten sam sposób powodujemy ciągłe gromadzenie i odradzanie karmy oraz brak możliwości wyzwolenia się z tego błędnego koła.
Tradycja jogi mówi jasno, że człowiek ma moc wymknąć się z tego zamkniętego koła. Zniszczenie karmy jest warunkiem poprzedzającym oświecenie naszego umysłu.

Żyjąc jesteśmy pod wpływem nie tylko własnej karmy ale również zbiorowej, wytworzonej przez społeczeństwo w którym żyjemy.
Karma jest główną przyczyną naszego życia na ziemi. Zatem pozbycie się złej i dobrej karmy jest istotnym celem człowieka, dążącego do wyzwolenia się z koła narodzin i śmierci.
W tradycji jogi karma jest dobra gdy pomaga człowiekowi w duchowej ewolucji. Zła karma oznacza, że jeszcze wiele lekcji jest do przyswojenia. Dobra karma świadczy o zrozumieniu wielu lekcji i podążaniu człowieka drogą świadomego rozwoju wewnętrznego, do krainy wyższej świadomości. Czyny na tej drodze są pozbawione obciążenia karmicznego. Mogą powodować reakcje, lecz wszystko przebiega pod kontrolą człowieka.

Podstawową ideą umożliwiającą uwolnienie się od zamkniętego koła narodzin i śmierci, wynikającego z nagromadzonej karmy jest NISKAMA KARMA. { działanie - KARMA, bez - NIS, przywiązanie - KAMA }, czyli działanie spontaniczne, samoistne, niewymuszone, bez emocjonalnego pragnienia osiągnięcia rezultatów.
Nie ma to nic wspólnego z lenistwem, czy brakiem aktywności. Przeciwnie oznacza działanie inteligentne, zgodne z rytmem kosmosu, podejmowane w specyficznym stanie świadomości.

Chcąc zsynchronizować nasze działania z harmonią kosmosu, czyny powinny być poświęcone wyższej, boskiej istocie, bez oczekiwania rezultatów i pochwał. Siłą sprawczą naszych działań powinny być nasze głębokie pragnienia. Kosmiczne prawo mówi: jeśli identyfikujesz się emocjonalnie ze swoimi czynami to one panują nad tobą, jesteś pod wpływem i kontrolą karmy. Ty panujesz nad czynami jeśli się w nie nie wciągasz.
NISKAMA KARMA nie znaczy obojętności wobec swoich czynów. Przeciwnie, wymaga od nas maksimum uwagi i odpowiedzialności. Nie trzeba się obawiać działania gdy czas dojrzał, nie trzeba też z niepokojem oczekiwać rezultatów.


~:~


Autor: Krzysztof Drupka

Hinduizm

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści