www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Polska Warszawa
  Słowianie  

Tradycyjna potrawa słowiańska
Przygotowywanie posiłku

Państwowe Muzeum Archeologiczne i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki organizują we wrześniu w Warszawie Dni Dziedzictwa Słowiańskiego. Podczas festynu prezentowane są: kuchnia słowiańska i zespoły ludowe, odbywają się walki wojowników oraz jarmark rękodzieła. W imprezie uczestniczą artyści i rzemieślnicy z Czech, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Bułgarii.

Wędzenie rybSłowiańskie plemiona zasiedliły obszary pomiędzy Odrą i Bugiem na początku V wieku naszej ery, w okresie wędrówek ludów. W pierwszej fazie podstawą organizacji społeczności słowiańskiej był ród, wywodzący się od wspólnego przodka. W VII wieku nastąpiło upowszechnienie rolnictwa ornego, co spowodowało zróżnicowanie majątkowe ludzi. W konsekwencji tych przemian dotychczasową strukturę rodową zastąpiły związki terytorialne. Podstawowym z nich była wspólnota sąsiedzka, czyli opole, w skład którego wchodziło do kilkunastu wsi. Połączone opola oddzielone od innych górami, rzekami tworzyły plemiona. Na terenie Polski mieszkało wiele plemion słowiańskich jak: Wislanie (górna Wisła), Mazowszanie (Wisła Środkowa), Polanie (nad Wartą), Goplanie (na Kujawach). Pierwszym udokumentowanym władcą państwa Polan był książę z dynastii Piastów Mieszko I. Mieszko I uważany jest za faktycznego twórcę państwowości polskiej. Poprzez przyjęcie chrztu w 966 oraz ślub z Dobrawą Przemyślidką, Mieszko I włączył swoje państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. Chrystianizacja ziem polskich trwała aż do początków XIII w. Jednak silne wpływy pogaństwa odnotowywane są do XVII wieku. Do dziś po obrzędach pogańskich pozostały bogate wierzenia ludowe.

Wierzenia Słowian zakładały, że podobnie jak w przyrodzie, człowiek ma w sobie zarówno siły twórcze jak i destrukcyjne. Wierzono, że taki sam los jaki wiódł za życia czeka go po śmierci. Natomiast o tym, czy spotka go chwała i pamięć czy raczej nikczemny los, zadecyduje bilans uczynków dobrych i złych za życia. W religii Słowian czołową rolę odgrywał panteon bóstw. Bóstwa stanowiły najczęściej personifikacje wszechmocnej przyrody. Bóstwa słowiańskie odzwierciedlały stosunki społeczne oparte na:

Pozostałe bóstwa i demony związane były najczęściej z kultem sił natury.

Zespół z Białorusi

Pod koniec festynu wystąpił świetny folkowy zespół z Białorusi. Na zdjęciu wyżej artystka grająca na skrzypcach.


~:~


Autor: Krzysztof Drupka

Warszawa

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści