www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Polska Warszawa
  Hinc Omnia  

Hinc Omnia

Gmach Biblioteki składa się z dwóch budynków: frontowego (tzw. rogala) i głównego. Obie części połączone są pasażem, tzw. uliczką, przykrytą przeszklonym dachem. Zarówno część frontowa, jak i kondygnacja podziemna wynajmowane są instytucjom komercyjnym. Właściwy budynek Biblioteki, którego wejście zwieńczone jest ogromną rozwartą księgą z napisem Hinc Omnia, składa się z czterech kondygnacji. Hinc Omnia (stąd wszystko). Maksyma przejęta: Andrzej Maksymilian Fredro: Peristromata regum seu memoriale principis monitirum symbolis expressum. Gdańsk 1660, s.308

Umysł Biblioteka otwarta      

Na parterze znajdują się m.in.: szatnie, sala wystawowa i restauracja. Pozostała powierzchnia tej kondygnacji jest niedostępna dla użytkowników. Większą jej część wypełnia magazyn zwarty, tzw. kompaktowy, z regałami jezdnymi, gdzie pomieszczona jest większość zbiorów BUW. Na tym poziomie, w bezpośrednim sąsiedztwie rampy, do której mogą podjeżdżać samochody z większymi transportami (od strony ulicy Lipowej) usytuowany jest Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów. Oddział ten ma do dyspozycji zwarty magazyn rezerwy, dubletów i druków zbędnych, obliczony na 100 tysięcy woluminów. Tu również znajdują się druki nieopracowane.
Na parterze zlokalizowano także Oddział Zabezpieczania i Konserwacji Zbiorów z całym zapleczem technicznym (pracownie konserwatorskie, introligatornia, laboratoria chemiczne, mikrobiologiczne, komory próżniowe). Na pierwszym piętrze, które jest w zasadzie pierwszą kondygnacją służącą bezpośrednio czytelnikom, zlokalizowane zostały:

Znajdują się tu również agendy Oddziału Udostępniania i Informacji Naukowej: wypożyczalnie - miejscowa i międzybiblioteczna oraz pracownie tego Oddziału, a także Oddział Opracowania Zbiorów i część agend Centrum NUKAT.
Drugie piętro Biblioteki to czytelnie: Ogólna i Czasopism Bieżących i Mikroform, praktycznie połączone ze strefą wolnego dostępu. W bezpośrednim sąsiedztwie Czytelni znajduje się Sekcja Dokumentów Wtórnych. Pozostałą część tej kondygnacji zajmują: Oddział Wydawnictw Ciągłych, Oddział Komputeryzacji, pozostałe agendy Centrum NUKAT, administracja Biblioteki i pawilon herbaciany chahitsu.
Na najwyższym, trzecim piętrze umieszczono gabinety zbiorów specjalnych:

Sposób ukształtowania przestrzeni, organizacja zbiorów i usług pozwalają realizować tak popularną w świecie ideę biblioteki otwartej, gdzie kontakt czytelnika z książką nie jest ograniczony barierami przestrzennymi i organizacyjnymi.

Umysł Wolny dostęp      

Czytelnicy mają bezpośredni dostęp do części zbiorów, bez konieczności wypełniania rewersów i korzystania z pośrednictwa bibliotekarzy. Aby korzystać z otwartych magazynów, czytelnik musi mieć w nich ustawione zbiory według jakiegoś logicznego porządku. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zdecydowała się na ustawienie zbiorów według, sprawdzonej już dobrze w świecie, a zwłaszcza w bibliotekach amerykańskich, Klasyfikacji Biblioteki Kongresu. Wśród regałów z wolnym dostępem znajdują się miejsca pracy czytelników, bądź to w postaci kilkuosobowych stołów, bądź indywidualnych stanowisk pracy lub całkowicie wyizolowanych i zamkniętych kabin, które można wynająć na kilka dni czy tygodni. Usytuowany w tej przestrzeni bibliotekarz - specjalista dziedzinowy - pomaga jedynie czytelnikowi w poszukiwaniach i kieruje go do odpowiedniego obszaru zbiorów.

~:~

Autor: Katarzyna Kemus


Autor: Krzysztof Drupka

Warszawa

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści