www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Polska Warszawa
  Święto Niepodległości  

Święto 11 listopada

~:~

Święto Niepodległości
Corocznie, w dniu 11 listopada, uroczyście obchodzone jest w Warszawie Święto Niepodległości. Tradycyjnie, główne uroczystości przebiegają przed Grobem Nieznanego Żołnierza, na Placu Piłsudskiego.

Umysł Odzyskanie niepodległości    

Święto Niepodległości Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem wieloetapowym. 11 listopada 1918 nastąpiło przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad podległym jej wojskiem, Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia, po pertraktacjach Marszałka z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego (zakończyły 19.11). W nocy rozbrojono również niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie.

Przyjęcie daty święta w dniu 11 listopada jest wynikiem, zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej. 11 XI 1918 zostało podpisane z Niemcami porozumienie o zawieszeniu broni na froncie zachodnim, kończące I wojnę światową.

Umysł Okoliczności historyczne    

Święto Niepodległości Polacy odzyskali niepodległość w wyniku klęski państw zaborczych. Rosja została pokonana przez Niemców i wybuchła w niej rewolucja. Ententa pokonała Niemców, a Austro - Węgry rozpadły się. Na ziemiach polskich powstała próżnia polityczna, którą Polacy wykorzystali, organizując własne państwo. Walka o państwo toczyła się jeszcze przez kilka lat: z Niemcami (powstanie wielkopolskie i trzy powstania śląskie), z Czechami (spór o Zaolzie), z Ukraińcami (walki o Lwów i wschodnią Galicję), z Rosją Radziecką (o utrzymanie niepodległości), z Litwą (o Wileńszczyznę).


~:~


Autor: Krzysztof Drupka

Warszawa

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści